Navigatie

Volg ons

Facebook

Zuid-Afrika project

FB leerlingenraad

Flits

Oefenfirma

Afscheid van onze 6e jaars

eindejaar 017

Uitreiking GP-award

Zeven leerlingen hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de GP award, een nieuw initiatief van de Burgerschool om het eindwerk van de laatstejaars extra onder de aandacht te brengen.  De Geïntegreerde Proef is immers een opdracht die leerlingen in het TSO- en BSO-onderwijs uitwerken en verdedigen als onderdeel van hun eindexamen. Als handelsschool vertrekt men daarbij in de Burgerschool van een stage in het bedrijfsleven. Dat varieert van een multinational tot een KMO, en van een bank over een interimbureau tot een ziekenhuisbalie.

Uit alle richtingen werd een student  gevraagd om dit resultaat nog eens te presenteren voor een externe jury van mensen uit de zakenwereld met dhr. F. De Nolf van Roularta  als voorzitter.

Alle kandidaten hebben dat met inzet gedaan,  en het was uiteindelijk Alana Plancke uit 7de jaar Winkelbeheer en Etalage die met de tablet  beloond werd voor haar project van een eigen koffiehuis. Nadien volgde een receptie voor  de sponsors  en stagebedrijven, een gelegenheid die opportuniteiten bood om de band tussen onderwijs en beroepswereld nauwer aan te halen.

gip award 063

 

 

€ 290 voor 'Vrienden der Blinden'

4 Kantoor zamelde exact 969 kg dopjes in voor 'Vrienden der Blinden' uit Koksijde. De dopjes worden verkocht en gerecycleerd. Omgerekend kon de school een cheque van € 290,7 overhandigen aan de organisatie, die dit geld besteedt aan de opleiding van blindegeleidehonden. Proficiat aan de organiserende klas voor hun enthousiaste medewerking aan deze actie.

Dopjesactie 018

2 klassen vielen in de prijzen omdat zij, van alle klassen die hebben deelgenomen, het meeste aantal dopjes/leerling binnenbrachten. Het gaat om 3OCa en 6AIa. Proficiat!

winnaars dopjesactie 001   winnaars dopjesactie 002

 

 

Dank-u-wel-buffet

De startviering van het schooljaar, een Kerst- of Paaswake, een eindejaarsviering,... het zijn stuk voor stuk waardevolle momenten, die eigen zijn aan een katholieke school zoals de Burgerschool. Maar zonder de bereidwillige hulp van vele leerkrachten en leerlingen, zou er van die activiteiten niets in huis komen. Daarom werd iedereen die in de loop van het jaar zijn/haar medewerking verleende aan een activiteit, uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Bedankt ook aan de pastorale werkgroep voor hun nooit aflatende inzet en enthousiasme. Op naar een welverdiende vakantie!

Bedanking OPR 014

Bedankingsaperitief door 4KA

De leerlingen van 4KA organiseerden onder leiding van hun klastitularis een heus bedankingsaperitief. De leerkrachten en directie konden er genieten van een hapje en een drankje! Op die manier toonden ze hun dank voor het afgelopen jaar! Bedankt aan alle leerlingen, iedereen apprecieerde dit gebaar!
Bedanking 4KA 002

Receptie Peter-meter

Het zit er weeral op voor de peters en meters die het afgelopen schooljaar zorg hebben gedragen voor hun pete- of metekind van het 1e jaar. Gedurende het ganse jaar konden de 1e jaars terecht bij hun peter of meter voor allerlei kleine en grote problemen, of om gewoon een babbeltje te slaan.
Tijdens een afsluitende receptie die door de peters-meters werd aangeboden, konden ze, na een afscheidswoordje,  genieten van lekkere hapjes en drankjes.

Bedankt aan alle peters-meters en hun begeleiders; jullie waren een fantastische groep!

Receptie peter meter 076