7e specialisatiejaar

Het specialisatiejaar bereidt wie dat wil voor op hoger onderwijs, maar het is ook de ideale opstap naar het beroepsleven. Je krijgt een diploma secundair onderwijs en je kunt verder studeren. Je ontvangt een aanvullend getuigschrift bedrijfsbeheer. Dat geeft je recht op een distributieattest om je als zelfstandige te vestigen.

Retailmanagement en Visual Merchandising

Samen met je klasgenoten krijg je de kans om een eigen zaak op te richten en te beheren. Met die methode nemen je kansen op een job aanzienlijk toe. (zie ook http://burgerschool.sint-michiel.be/nieuws/leerbedrijf-lekkergoed/)

Business Support

Dit extra jaar is de ideale voorbereiding op een job in de administratieve en commerciële sector. In de bedrijfsstage (anderhalve dag per week) toets je je opgedane kennis aan de praktijk. Het is een unieke kans om het arbeidsmilieu beter te leren kennen.  De virtuele oefenfirma Bel&BO   (zie ook http://burgerschool.sint-michiel.be/nieuws/oefenfirma-bel-bo/) laat zien hoe het er in een echt bedrijf aan toegaat.

Lessentabel

Vak Retail Business
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 4 2
Frans 2 2
Engels 2 2
Retailmanagement 7
Visual Merchandising 4
Stage Retailmanagement 7
Stage Visual Merchandising 2
Business Support 4
ICT 4
Stage 12
Bedrijfsbeheer 3
Totaal 34 35