1e graad – A.COM

A.COM verwijst naar de vier grote inhouden: communicatie, ondernemerschap, (multi)media en digitalisering. Naast het algemeen vormende basispakket in de A-stroom zet de Burgerschool in op projectmatig werken en samenwerkend leren, waarbij creativiteit, zin voor initiatief en ondernemingszin vanaf het eerste jaar worden gestimuleerd.

Handel is en blijft brandend actueel: het is de olie van onze samenleving; het mogelijk maken van samen leven en samen werken is de sterkte van handelsonderwijs.

In elke maatschappij is communicatie van belang. Hoewel het menselijk contact voor een warme samenleving heel belangrijk blijft, gaat communicatie in onze snel evoluerende maatschappij over veel meer dan lezen, schrijven en spreken: communicatie wordt verbreed tot communicatietechnologie en de nieuwe media winnen hierin steeds meer aan belang.

Die samenleving is ook een digitale samenleving geworden; denk maar eens na hoe vaak je tegenwoordig per dag een app gebruikt.

Daarnaast schreeuwt onze samenleving om ondernemende mensen: jongeren die initiatief durven nemen, die kunnen samenwerken, die hun schouders onder een project willen steken. IT vormt dan de verbindende schakel: het is het gereedschap waarvan mensen, bedrijven en organisaties zich bedienen om die communicatie en logistiek mogelijk te maken.

Willen we, als school, jongeren vormen die deze competenties bezitten, dan moeten we inhoudelijk sterk, maar ook creatief en innovatief onderwijs aanbieden. In de voormiddag werken we daarom aan die stevige theoretische basis; in de namiddag leggen we de klemtoon op toepassing van het geleerde: zet een eigen blog op met nieuwsartikelen, ontwikkel je eigen app, steek met je klas een event in elkaar en voer een communicatiecampagne errond … Het zijn maar
enkele van de vele uitdagingen die je te wachten staan als leerling van 1A.com!

In die eerste graad verdiepen leerlingen zich in de grote thema’s waar handels- en IT-onderwijs voor staat: Communicatie – Ondernemen – Media en digitalisering. Zo krijgen die leerlingen een ideale voorbereiding om één van onze studierichtingen in de tweede en derde graad aan te vatten.

 

Lessentabel

Vak 1A.COM 2A.COM
Aardrijkskunde 2 1
Natuurwetenschappen 2 1
Geschiedenis 1 1,5
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1,5
Techniek 1,5 2
Wiskunde 5 5
Nederlands 5 4
Frans 4 4
Engels 1,5
Informatica 1,5
Handel 1 2,5
Project 4 4
Totaal 32 33