Naast een ruim pakket algemene vakken bieden we ook specifieke vakken aan: bedrijfseconomie, informatica en zakelijke communicatie in vreemde talen.

In de studierichting Ondernemen en IT zijn de vakken bedrijfseconomie en wiskunde meer uitgebouwd.
Gaat je aanleg of interesse vooral uit naar talen, dan kies je de studierichting Ondernemen en Communicatie.

Om je taalvaardigheid te verhogen, kan je in de tweede graad een taalstage volgen in Exeter (Engeland).

Lessentabel

Vak 3OI 3OC 4OI 4OC
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Geschiedenis 1 1 1 1
Godsdienst 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 4 5 4 4
Frans 4 6 4 5
Engels 2 4 2 4
Duits 2
Informatica 4 4 4 4
Wiskunde 5 3 5 3
Bedrijfseconomie 6 3 6 3
Totaal 33 33 33 33