Naast een ruim pakket algemene vakken bieden we ook specifieke vakken aan: bedrijfseconomie, informatica en zakelijke communicatie in vreemde talen.

In de studierichting Ondernemen en IT zijn de vakken bedrijfseconomie en wiskunde meer uitgebouwd.
Gaat je aanleg of interesse vooral uit naar talen, dan kies je de studierichting Ondernemen en Communicatie.

Om je taalvaardigheid te verhogen, kan je in de tweede graad een taalstage volgen in Exeter (Engeland).

Lessentabel

Vak3OI3OC4OI4OC
Aardrijkskunde1111
Natuurwetenschappen2222
Geschiedenis1111
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Nederlands4544
Frans4645
Engels2424
Duits2
Informatica4444
Wiskunde5353
Bedrijfseconomie6363
Totaal33333333