Beeldende en audiovisuele vorming

ALGEMEEN

Beeldende en audiovisuele vorming is een artistieke en sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Kunst en Creatie.

VOOR WIE?

Leerlingen met een grote interesse in artistieke vorming (al dan niet binnen de basisoptie ‘Kunst en Creatie’) kunnen in deze studierichting ongetwijfeld hun enthousiasme en creativiteit kwijt. Deze studierichting is er voor leerlingen die in de eerste graad A accent of A extra volgden. Leerlingen die de eerste graad niet in Roeselare volgden maken bij voorkeur een afspraak om de haalbaarheid van deze studierichting in kaart te brengen.

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE VORMING

Verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek-creatief proces. De leerlingen maken kennis met fotografie, film, video, geluid en montage. Daarnaast leren ze verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden, zowel in het platte vlak als in de ruimte. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

ALGEMENE VORMING

Een stevig pakket moderne (vreemde) talen, een verdiepte basisvorming wiskunde en uitdagende leerdoelen natuurwetenschappen vormen de basis van een brede algemene vorming. Naast de basisdoelen wiskunde hebben we in deze studierichting ook aandacht voor ruimtemeetkunde.

NAAR DE DERDE GRAAD

Wie deze studierichting tot een goed einde heeft gebracht kan in de derde graad kiezen uit twee artistieke studierichtingen in de doorstroomfinaliteit: Beeldende vorming of Audiovisuele vorming.

LESSENTABEL

VakDerde jaarVierde jaar
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde44
Natuurwetenschappen33
Aardrijkskunde11
MEAV1
ICT11
Beeldende en audiovisuele vorming89
Kunstbeschouwing11
Totaal3333