Audiovisuele Vorming

ALGEMEEN

Audiovisuele Vorming is een creatieve en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Kunst en Creatie.

VOOR WIE?

Leerlingen die in de tweede graad de studierichting Beeldende en Audiovisuele Vorming hebben gevolgd, zijn uitermate goed voorbereid.
Deze studierichting is ook haalbaar voor leerlingen die een andere studierichting in de doorstroomfinaliteit hebben gevolgd.
Een grote dosis passie en interesse voor audiovisuele kunst (fotografie, film, animatiefilm) is onontbeerlijk. Je bent gedreven om te creëren en te innoveren. Je wil je vakdeskundigheid inzetten en bent niet bang om je werk te presenteren.

ALGEMENE VORMING

Een flink pakket Nederlands, Frans en Engels, uitdagende leerdoelen voor algemene vakken zoals geschiedenis, godsdienst en aardrijkskunde en uitbreidingsleerstof voor wiskunde (ruimtemeetkunde) en natuurwetenschappen (trillingen en golven, straling) verbreden en verdiepen je algemene kennis.

AUDIOVISUELE VORMING

In het hoofdvak audiovisuele vorming bouwen we verder op de leerstof die je werd aangeleerd in de tweede graad.
De basishandelingen zijn gekend, het artistiek-creatief proces staat nu centraal. Je experimenteert met het fotografische, het filmische, met audio en montage, met analoge en digitale animatietechnieken.
Je tekent storyboards, schrijft scenario’s, ontwikkelt nieuwe concepten en analyseert beelden.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33
Frans3*3*
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde23
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
ICT1*1*
Audiovisuele vorming10*10*
Kunstbeschouwing2*2*
Totaal3232