Audiovisuele Vorming

Deze studierichting kan in het vijfde jaar gevolgd worden vanaf het schooljaar 2023-2024, in het zesde jaar vanaf het schooljaar 2024-2025.

Op alle niveaus wordt er nog aan deze studierichting gesleuteld. De beschrijving hieronder én zeker de lessentabel kunnen in de eerste helft van 2023 nog aangepast worden. Laat je gegevens achter op dit online formulier om op de hoogte gehouden te worden.

ALGEMEEN

Audiovisuele Vorming is een creatieve en theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Kunst en Creatie.

VOOR WIE?

Leerlingen die in de tweede graad de studierichting Beeldende en Audiovisuele Vorming hebben gevolgd zijn uitermate goed voorbereid.
Deze studierichting is ook haalbaar voor leerlingen die een andere studierichting binnen de doorstroomfinaliteit hebben gevolgd.
Een grote dosis passie en interesse voor audiovisuele kunst (fotografie, film, animatiefilm) is onontbeerlijk. Je bent gedreven om te creëren en te innoveren. Je wil je vakdeskundigheid inzetten en bent niet bang om je werk te presenteren.

ALGEMENE VORMING

Audiovisuele Vorming is een studierichting in de doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat we ook voor de algemene vorming de lat hoog leggen.
Een flink pakket talen (Nederlands, Frans en Engels), uitdagende leerdoelen voor algemene vakken zoals geschiedenis, godsdienst en aardrijkskunde en uitbreidingsleerstof voor wiskunde (ruimtemeetkunde) en natuurwetenschappen (trillingen en golven, straling) verbreden en verdiepen je algemene kennis.

AUDIOVISUELE VORMING

In het hoofdvak audiovisuele vorming bouwen we verder op de leerstof die je werd aangeleerd in de tweede graad.
De basishandelingen zijn gekend, het artistiek-creatief proces staat nu centraal. Je experimenteert met het fotografische, het filmische, met audio en montage, met analoge en digitale animatietechnieken.
Je tekent storyboards, schrijft scenario’s, ontwikkelt nieuwe concepten en analyseert beelden.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands
Frans
Engels
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde
Audiovisuele vorming
xxx
xxx
Totaal3232