Herinnering: lesvrije dagen

Op maandag 5 oktober 2020 en op vrijdag 9 oktober 2020 zijn de leerlingen lesvrij: op maandag 5 oktober 2020 staat een facultatieve verlofdag gepland, op vrijdag 9 oktober 2020 komen de leerkrachten de hele dag samen op de kennismakingsklassenraden om een eerste keer te evalueren en de nodige afspraken te maken.

1 Points