Beeldende en audiovisuele kunsten

ALGEMEEN

Beeldende en audiovisuele kunsten is een artistieke en praktisch-theoretische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Kunst en Creatie.

VOOR WIE?

Leerlingen met een grote interesse in artistieke vorming (al dan niet binnen de basisoptie ‘Kunst en Creatie’) kunnen in deze studierichting ongetwijfeld hun enthousiasme en creativiteit kwijt. Deze studierichting is er voor leerlingen die in de eerste graad A algemeen of A accent volgden. Leerlingen die de eerste graad niet in Roeselare volgden maken bij voorkeur een afspraak om de haalbaarheid van deze studierichting in kaart te brengen.

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN

Binnen beeldende kunsten ontwikkelen leerlingen verschillende artistiek-technische vaardigheden, maken ze kennis met diverse technieken en materialen om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan. In audiovisuele kunsten maken leerlingen kennis met fotografie, video, animatiefilm, geluid en montage om een eigen of een bestaand verhaal te brengen. Ze verwerven inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.

Er wordt ruim de tijd genomen om kennis te maken met de kunst (vooral beeldende en audiovisuele kunst) die anderen voor ons gemaakt hebben.

NAAR DE DERDE GRAAD

Wie deze studierichting tot een goed einde heeft gebracht kan in de derde graad terecht in de studierichting Beeldende kunst.

LESSENTABEL

VakDerde jaarVierde jaar
Nederlands44
Frans22
Engels22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
ICT2**2**
Beeldende en audiovisuele kunsten1112
Fotografie33
Video / Animatie / Audio33
Beeld / 2D- en 3D-atelier43
Waarnemingstekenen2
Kunstbeschouwing11
Klasuur11
Totaal3333