Beeldende en Audiovisuele Kunsten

ALGEMEEN

Beeldende en Audiovisuele Kunsten is een creatieve en theoretische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Kunst en Creatie.

VOOR WIE?

Een grote dosis passie en interesse voor zowel beeldende kunst (schilderen, tekenen …) als audiovisuele kunst (fotografie, film, animatiefilm) uit het heden en het verleden is de belangrijkste voorwaarde om succesvol te kunnen zijn in de studierichting Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Uiteraard heb je er alle belang bij om deze richting aan te vatten in de tweede graad. Dan zetten we immers intensief in op het verwerven van basiskennis en vaardigheden en dit zowel binnen de beeldende en audiovisuele kunsten. In de derde graad komt het accent steeds meer te liggen op het creatief proces.

Instappen in de derde graad is mogelijk vanuit andere studierichtingen in de doorstroomfinaliteit. Hiervoor is een, indien mogelijk, nog grotere passie en doorzettingsvermogen noodzakelijk. Naast het sowieso al uitdagende programma met 34 lesuren per week zal je een inhaalbeweging moeten maken op vlak van basiskennis en vaardigheden.

ALGEMENE VORMING

Een flink pakket Nederlands, Frans en Engels, uitdagende leerdoelen voor algemene vakken zoals geschiedenis, godsdienst en aardrijkskunde, wiskunde en natuurwetenschappen verbreden en verdiepen je algemene kennis.

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN

In het hoofdvak beeldende en audiovisuele kunsten bouwen we verder op de leerstof die je werd aangeleerd in de tweede graad.
De basishandelingen zijn gekend, het artistiek-creatief proces staat nu centraal. Je experimenteert met het fotografische, het filmische, met audio en montage, met analoge en digitale animatietechnieken.
Je tekent storyboards, schrijft scenario’s, ontwikkelt nieuwe concepten en analyseert beelden.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33
Frans22
Engels33
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Beeldende en Audiovisuele kunsten1616
Fotografie22
Video / Animatie / Audio44
Beeld / 2D- en 3D-atelier33
Muziek11
Kunstbeschouwing22
Digitale kunst22
Vrij atelier / project22
Klasuur11
Totaal3434