Derde graad

Ook in de derde graad worden de studierichtingen opgedeeld in drie finaliteiten en verschillende domeinen.

  • Wie voor de doorstroomfinaliteit kiest, bereidt zich voor op een academische of professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs.
  • Kies je voor de dubbele finaliteit dan word je voorbereid op een professionele bachelor of een graduaatsopleiding, maar de studierichtingen in deze finaliteit zijn ook voldoende praktisch om na het zesde jaar klaar te zijn voor de arbeidsmarkt.
  • De arbeidsmarktfinaliteit ten slotte is het meest praktisch en verzamelt studierichtingen die voorbereiden op tewerkstelling direct na het zesde jaar secundair onderwijs.

Enkel en alleen je interesses bepalen het domein waaruit jij een studierichting zal kiezen. In onze school zullen we studierichtingen aanbieden in deze 3 domeinen.

  • Economie en Organisatie’ blijft het vlaggenschip van de Burgerschool. De studierichtingen in dit domein hebben een economische inslag: verkoop, economie, logistiek, marketing zijn hier de kernwoorden.
  • Binnen het domein ‘Taal en Cultuur’ zijn er onze talige richtingen. Je kunt hierbij kiezen voor een eerder creatieve insteek of een administratieve touch …
  • ‘Beeldende en audiovisuele kunsten’ vind je binnen het domein ‘Kunst en creatie’. De leerlingen die hun gading vonden in de creatieve vakken in de eerste graad kunnen hier terecht.
Derde graadDoorstroom finaliteitDubbele finaliteitArbeidsmarkt finaliteit
Taal en cultuurTaal en communicatieOnthaal en recreatie
Economie en organisatieBedrijfswetenschappen

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen
Bedrijfsorganisatie

Commerciële organisatie

Applicatie en databeheer
Onthaal, organisatie en sales
Kunst en creatieBeeldende en Audiovisuele Kunsten