Applicatie- en databeheer

ALGEMEEN

Applicatie- en Databeheer is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

VOOR WIE?

Deze studierichting is er voor leerlingen die in de tweede graad goede resultaten behaalden in de studierichting Bedrijf en Organisatie. Ook leerlingen die in de tweede graad een andere studierichting in de dubbele finaliteit of doorstroomfinaliteit met voldoende aantal uren wiskunde volgden, vinden in deze richting ongetwijfeld hun gading.
Uiteraard is een grote interesse in informatica essentieel.

ALGEMENE VORMING

De toekomstige IT’er communiceert vlot met leveranciers en gebruikers van IT-toepassingen, daarom is een goede kennis van (vreemde) talen belangrijk.
In de vakken geschiedenis, godsdienst, natuurwetenschappen en aardrijkskunde dagen we je uit om je algemene kennis te verdiepen en te verbreden.
Ook voor wiskunde leggen we de lat graag hoog. Probleemoplossend denken, analyseren zijn vaardigheden waarbij wiskunde en informatica elkaar ontmoeten.

INFORMATICA

We ontwerpen op een modulaire wijze eigen softwarepakketten, we doen dit steeds vertrekkend vanuit een probleemstelling. Bij softwareontwikkeling hebben we steeds oog voor herbruikbaarheid en samenwerking.
We leren databanken op een correcte manier ontwerpen, onderhouden en ter beschikking stellen van gebruikers.
Bovendien mag een goede basis van computerhardware niet ontbreken.
Last but not least leren we alles over de aanleg en het onderhoud van computernetwerken, zowel bekabeld als draadloos, zowel binnen een bedrijf als in het wereldwijde web.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands3*3*
Frans22
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde4*3*
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Applicatie- en databeheer12*13*
Klasuur11
Totaal3232