Bedrijfswetenschappen

ALGEMEEN

Bedrijfswetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.
Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket algemene economie en bedrijfswetenschappen.

VOOR WIE?

Leerlingen die een grote interesse tonen in ondernemen en economie (al dan niet binnen de basisoptie ‘Economie en Organisatie’) zullen in deze studierichting ongetwijfeld hun hartje ophalen. Deze studierichting is er voor leerlingen die in de eerste graad 2A accent of extra gevolgd hebben. Leerlingen die de eerste graad niet in Roeselare volgden maken bij voorkeur een afspraak om de haalbaarheid van deze studierichting in kaart te brengen.

ALGEMENE VORMING

Een stevig pakket moderne (vreemde) talen, een verdiepte basisvorming wiskunde en uitdagende leerdoelen natuurwetenschappen vormen de basis van een brede algemene vorming.

ECONOMIE

In de lessen economie leer je meer over het keuzegedrag van de producent en de consument, de werking van de markt, internationale handel, economische integratie, accounting en vennootschapsrecht.

NAAR DE DERDE GRAAD

In de derde graad kan de studierichting bedrijfswetenschappen worden verdergezet, er hoeft dus geen nieuwe keuze te worden gemaakt. Van wie de resultaten in de tweede graad wat tegenvielen is een overstap naar de studierichtingen Bedrijfsorganisatie of Commerciële organisatie in de derde graad mogelijk; allebei studierichtingen in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

LESSENTABEL

VakDerde jaarVierde jaar
Nederlands44
Frans4*4*
Engels22
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde5*4*
Natuurwetenschappen22
Aardrijkskunde11
ICT2**2**
Bedrijfseconomie67*