Pestbeleid

We streven ernaar dat iedereen op onze school zich goed voelt. Het is dus heel belangrijk dat pesterijen gemeld worden. Doe dat bij de (klassen)leraar, directie, de schoolmaatschappelijke dienst, het studiepersoneel.

Wat gebeurt er dan? We zoeken een geschikte vertrouwenspersoon. Die volgt het pesten op de voet, spreekt met het slachtoffer, met de pester en eventueel met de klasgenoten. We zoeken samen naar oplossingen.  Een pester moet het op de één of andere manier proberen goed te maken. Ook het slachtoffer levert inspanningen om bij de klasgroep te behoren.

Pesten moet stoppen. De vertrouwenspersoon houdt een oogje in het zeil. Het is belangrijk dat ook ouders betrokken worden om het pesten aan te pakken. Het is zowel voor pesters als slachtoffers van belang dat de ouders meehelpen om hun gedrag op de juiste manier te veranderen. Belangrijk blijft dat directie, leerkrachten, studiepersoneel, leerlingen en ouders aan hetzelfde zeel trekken.

We rekenen op de steun van iedereen! Die van ons heb je alvast!