Bedrijfsorganisatie

ALGEMEEN

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Deze studierichting, die zich in het domein Economie en Organisatie bevindt, focust op algemene economie en bedrijfswetenschappen.

VOOR WIE?

Deze studierichting is er voor wie in de tweede graad goede resultaten behaalde in de studierichting Bedrijf en Organisatie. Ook leerlingen die in de tweede graad een economische richting in de doorstroomfinaliteit volgden, vinden in deze richting ongetwijfeld hun gading.

ALGEMENE ECONOMIE

We maken kennis met de principes van internationale handel en duurzame economische ontwikkeling. We leren over de goederen- en informatiestroom aan de hand van een ERP-pakket.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

We zetten de eerste stappen in de wereld van de fiscaliteit (o.a. personen- en vennootschapsbelasting, belasting op de toegevoegde waarde).
We analyseren de jaarrekening van verschillende bedrijven en gaan na welke bedrijven financieel gezond zijn. We gaan dieper in op kostprijsberekening en gaan na wat de gevolgen zijn van slecht betalende klanten.
Personeelsbeheer (HR) vormt een belangrijke pijler in deze opleiding. Wat is sociaal overleg? Wat is employer branding? Hoe groot is het verschil tussen je brutoloon en je nettoloon? Hoe verloopt die berekening?

WAT IS HET VERSCHIL MET COMMERCIËLE ORGANISATIE?

Zowel Bedrijfsorganisatie als Commerciële Organisatie zijn studierichtingen die zich richten tot leerlingen met een sterke interesse in het economische.
Zowel de (vreemde) talen als de algemene vorming zijn identiek. Het verschil situeert zich volledig binnen de specifieke vorming.
In Bedrijfsorganisatie is er wat meer aandacht voor fiscaliteit, boekhouden en personeelsbeheer,
terwijl in Commerciële Organisatie géén of weinig aandacht gaat naar de btw-wetgeving, analyse van de jaarrekening, sociaal overleg, loonberekening, employer branding …
Daarnaast is er in Commerciële Organisatie meer aandacht voor marketing en sales. Je maakt er o.a. kennis met juridische aspecten van sales en marketing, marketingstrategieën, e-commerce, verkoopadministratie en Customer Relationship Management (CRM).

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands3*3*
Frans3*3*
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde3*3*
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Bedrijfsorganisatie1212
Klasuur11
Totaal3232