Leerlingenbegeleiding

Je klassenleraar en vakleerkrachten

Je klassenleraar is de spil van de klas. Voor en na de les kan je bij je klassenleraar terecht met allerhande vragen. Ook vakleerkrachten kan je aanspreken. Je kunt bij hen terecht voor vragen i.v.m. de leerstof of je studiemethode maar ook met persoonlijke vragen.

Het secretariaat

Er is altijd iemand aan het secretariaat voor:

 • administratieve aangelegenheden;
 • wanneer je je ziek voelt of voor EHBO;
 • als je je ouders wilt bereiken.

Tijdens de pauzes kun je altijd terecht bij de opvoeders.

Het directieteam

Je kunt bij hen terecht voor:

 • afwezigheden om persoonlijke redenen;
 • financiële aangelegenheden;
 • spanningen in de klas, met leerkrachten of thuis.

Patrick Vandaele, directeur
Annelies Cloet, pedagogisch-coördinator
Dieter Depuydt, adjunct-directeur

CLB-medewerkers

CLB-medewerkers die regelmatig actief zijn in onze school:

 • Dhr. Kristof Planckaert (psycho-pedagogisch consulent) 051 25 97 00
 • Mevr. Tielke Vanrusselt (maatschappelijk werker) 051 25 97 00
 • Mevr. Claudia Valcke (paramedisch werker) 051 25 97 00
 • Dr. Carole Decerf (arts) 051 25 97 00

CLB Trikant – Kattenstraat 65 – 8800 Roeselare – Tel. 051 25 97 00

De remediëringsleerkrachten

Het kan zijn dat je een onderdeel van de leerstof van een vak niet onder de knie hebt wegens ziekte of laattijdige inschrijving. Via de vakleerkracht word je in contact gebracht met de remediëringsleerkracht die een eventuele achterstand probeert weg te werken.

Leerbegeleiding

Leerlingen van de eerste graad die moeite hebben om de leerstof te verwerken, kunnen leren leren volgen.  Leerlingen van de tweede en derde graad kunnen beroep doen op studie-ondersteuning.

Leerlingenbegeleiding

 • Je hebt moeilijkheden thuis, in klas, op school … ?
 • Je voelt je niet echt aanvaard …
 • Je kunt moeilijk studeren …
 • Je zit met vragen omtrent een bepaald iets …
 • Je vindt moeilijk vrienden …
 • Je wordt gepest …
 • Het gaat niet goed in de relatie met je ouders, je vriend(in), jezelf …
 • Je wil een studieplanning opmaken …
 • Je wil gewoon even praten …
 • Ook als het even niet meezit en je weet niet waar naartoe …

Je kan heel gemakkelijk aankloppen bij Bernadette Castel,  Julie Dumortier, Lukas Ryckebusch of Joanne Deraeve.

Ook ouders die de school inlichtingen willen verstrekken over hun zoon of dochter, kunnen hiermee bij de leerlingenbegeleiders of de directie terecht.

Cel leerlingenbegeleiding

Om sommige problemen zo goed mogelijk aan te pakken en op te volgen, komt de cel leerlingenbegeleiding wekelijks samen op dinsdagnamiddag.

Leden van de cel:

 • Dhr. Patrick Vandaele (directeur)
 • Mevr. Annelies Cloet (pedagogisch coördinator)
 • Dhr. Kristof Planckaert (psycho-pedagogisch consulent)
 • Mevr. Bernadette Castel (leerlingenbegeleidster)
 • Mevr. Julie Dumortier (leerlingenbegeleidster)
 • Mevr. Joanne Deraeve (leerlingenbegeleidster)
 • Dhr. Lukas Ryckebusch (leerlingenbegeleider)