Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen

ALGEMEEN

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

VOOR WIE?

Deze studierichting is er voor leerlingen die in de tweede graad goede resultaten behaalden in de studierichting Bedrijfswetenschappen, Economische wetenschappen of een andere studierichting in de doorstroomfinaliteit met een voldoende aantal uren wiskunde.
Bovendien heb je een grote interesse in informatica, want dat is het hoofdvak bij uitstek in deze studierichting. Deze studierichting is er voor leerlingen die niet bang zijn van een uitdaging.

ALGEMENE VORMING

Een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels is belangrijk. We werken actief aan jouw communicatieve vaardigheden.
De lessen wiskunde zijn uitdagend: naast het basispakket voorzien we uitbreidingsleerstof in functie van economische toepassingen.
Ook in de vakken geschiedenis, godsdienst, natuurwetenschappen en aardrijkskunde zijn de leerdoelen uitdagend om je algemene vorming te versterken.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Zowel algemene economie als bedrijfswetenschappen passeren de revue.
We bestuderen de arbeidsmarkt, de internationale handel, het samenspel van alle economische actoren, ondernemingsvormen, financieringsmogelijkheden en marketingstrategieën.

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

We verdiepen ons in algoritmisch denken en datastructuren en passen deze toe in de software die we zelf ontwikkelen.
Computationeel en oplossingsgericht denken helpt ons om voor elk concreet probleem een praktische IT-oplossing te presenteren.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33
Frans3*3*
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde4*4
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Bedrijfswetenschappen22
Informaticawetenschappen7*8**
Communicatiewetenschappen11
Klasuur11
Totaal3232