Leerlingenraad

Onze leerlingenraad vormt een hechte groep van enthousiaste vierdes, vijfdes en zesdes. Samen met onze begeleiders Kristel, Bart en Jolien vergaderen we elke maandagmiddag over onze activiteiten: sintbezoek in de klassen, kerstmarkt, valentijnsactie, themadag, wappelverkoop, film over de middag, popcorn als opstekertje voor de examens …

Regelmatig organiseren we ook samen met andere leerlingen en leerkrachten activiteiten op school: sing@school, Burgerschool’s got talent, B-Land …

Door onze vertegenwoordiging in de schoolraad en ouderraad hebben we ook een stem in het schoolbeleid.

Een overzicht van onze activiteiten, foto’s en uitleg over de werking, vindt u op de Facebookpagina van de leerlingenraad.