Taal en Communicatie

ALGEMEEN

Taal en Communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Taal en Cultuur.

VOOR WIE?

Leerlingen die in de tweede graad de studierichting Moderne talen (doorstroomfinaliteit), Taal en Communicatie of Toerisme (beide in de dubbele finaliteit) volgden, zijn uitermate goed voorbereid op deze studierichting.
Wie een andere studierichting volgde in de doorstroom- of dubbele finaliteit komt best langs bij ons op school om de haalbaarheid van deze studierichting voor jou in kaart te brengen.

NEDERLANDS EN VREEMDE TALEN

In het vak Nederlands krijg je naast de basisleerstof ook een pakket uitbreiding. Zo gaan we dieper in op de relatie tussen taaluitingen en gebruikers en zetten we extra in op communicatieve vaardigheden. We schenken onder meer aandacht aan herformuleren en redigeren.
We timmeren ook verder aan de weg die je reeds aflegde op vlak van Frans en Engels. We hebben extra aandacht voor taalvariatie, tekstopbouw en communicatieve vaardigheden. We leren je bv. notities nemen en uitspraken herformuleren.
In het vak Duits focussen we op communicatieve vaardigheden. En de extra taal Spaans kan een troef zijn op de arbeidsmarkt.

PUBLIC RELATIONS

In dit vak bouwen we verder op de kennis die je opdeed in de tweede graad. Je leert vergaderingen organiseren, verslagen maken en helpen bij de opmaak van een communicatieplan.
Op een professionele manier omgaan met media en communicatieplatformen wordt voor jou een evidentie, net zoals het opstellen van professionele communicatieproducten zoals een folder, flyer, affiche of bedrijfsbrochure.
Omdat communicatie meer dan ooit digitaal verloopt, zetten we ook stevig in op het verwerven van digitale competenties.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33
Frans4*4
Engels4*4*
Duits22*
Spaans1*1*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde22
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
ICT1*1*
Public Relations77
Totaal3232