Pedagogisch project

HARTELIJK en OPEN
De Burgerschool is een warme thuis waar onze leerlingen en personeelsleden samenkomen en welkom zijn. In een ‘hart’elijke sfeer willen we samen enthousiast bijleren en werken.  Samenhorigheid wordt gecreëerd door open te staan voor ieders wereld en cultuur, hoe divers en uniek die ook zijn.

INSPIRATIE en DIALOOG
‘De Burgerschool is een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie vinden wij ruimte voor bezinning. Onze pastorale werkgroep trekt een lijn van zinvolle vieringen doorheen elk schooljaar met een jaarthema. Wij begeleiden onze leerlingen in hun zoektocht naar zingeving. Wij moedigen hen aan om zich te engageren voor sociale projecten, dichtbij en veraf. Geloven gaat voor ons nog verder. Wij willen blijven geloven in de unieke waarde van ieder individu in onze school, ongeacht zijn of haar overtuiging.’

INNOVATIEF en DYNAMISCH
De Burgerschool hecht veel belang aan het dynamisch aanbieden van een stevige basiskennis, mét ruimte voor differentiatie. Daarnaast leggen we bewust de focus op het goed aanleren van de sociale en digitale vaardigheden van de 21e eeuw. We zetten innovatieve didactieken en organisatievormen in en gaan zo op zoek naar wat echt werkt om onze
jongeren te blijven motiveren binnen een kwalitatief kader.

VAKKUNDIG en OP MAAT
Ondernemen, IT en communicatie zijn het handelsmerk van de Burgerschool: we leren onze leerlingen vakkundig ondernemen en efficiënt organiseren; we maken hen digitaal geletterd en communicatief sterk zodat ze alle troeven in handen hebben om succesvol verder te studeren of op zoek te gaan naar een goede job. De Burgerschool biedt met de nodige zorg én op maat van iedere leerling een kwaliteitsvolle opleiding aan waar elke leerling zijn/haar talenten zo grondig mogelijk leert kennen en ontplooien om die later in te zetten in een job waar ze van houden.
Aan het eind van de opleiding beschikken ze over de nodige strategieën om zelfredzaam aan het werk te gaan en zo hun ambities waar te maken.

PROFESSIONEEL en IN TEAM
In de Burgerschool zijn we er rotsvast van overtuigd dat we als hecht leerkrachtenteam zoveel sterker zijn dan enkel de som van de individuen. We werken er professioneel samen, leren ‘met goesting’ van en met elkaar. Ook delen we onze competenties en talenten om ze zo maximaal in te zetten ten voordele van onze leerlingen en onze resultaten. Op die manier willen we een goed voorbeeld voor onze leerlingen zijn. Deskundigheid en creativiteit dragen we hoog in het vaandel.

SAMEN en BETROKKEN
Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag en morgen leren we onze leerlingen op een betrokken manier verantwoordelijk te zijn en kritisch om te gaan met wat op hun pad komt. Respect en verdraagzaamheid zijn daarbij de dragende kracht. We vertrekken hierbij vanuit een waardenkader dat we vertalen in duidelijke afspraken die helpen om echt engagement aan te gaan in alles wat we doen. We laten leerlingen ook proeven van de samenleving door hen in de bedrijfswereld te introduceren. Voor de ouders, als partners in dit leerproces, staat onze deur altijd open.