Leren leren

Een goede studiemethode is heel belangrijk voor elke leerling. We zien ‘leren leren’ dan ook als een belangrijk onderdeel van onze onderwijsopdracht.

De leerlingen van de eerste graad krijgen van hun klassenleraar in het klassenuur studiebegeleiding. Zo helpt hij/zij bij het zoeken naar de studiemethode waarmee elke individuele leerling de beste resultaten kan boeken.  Uiteraard hebben we hiervoor in de tweede en derde graad nog steeds aandacht.

Extra begeleidende maatregelen

We hebben een jarenlange traditie van zorg op maat van iedereen. Zo is er leren leren door twee ervaren leerkrachten, het GOK-beleid, begeleiding van leerlingen met dyslexie (gebruik van het pakket Kurzweil), ADD/ADHD, dyspraxie, dyscalculie, remediëringsleerkrachten voor de meeste vakken … Bekijk hieronder wat wij als school doen voor leerlingen met specifieke leerproblemen en/of leerstoornissen.

  • DYSLEXIE
  • GEBRUIK VAN KURZWEIL
  • DYSCALCULIE
  • ADD/ADHD
  • DYSPRAXIE
  • LEREN LEREN

Ouders en school: partners in de opvoeding

Als ouder hebt u een belangrijke taak te vervullen in het leerproces van uw zoon/dochter. We houden u op de hoogte van de schoolse prestaties van uw zoon/dochter via de schoolagenda, de wekelijkse puntenkaart, oudercontacten, een puntenrapport én attituderapport. We nodigen u uit voor een gesprek indien na enige tijd zou blijken dat het met de resultaten van uw zoon/dochter de verkeerde kant uitgaat. Samen zoeken we naar een manier om de studiehouding van uw zoon/dochter in positieve zin te veranderen.

Voor meer info en vragen kunt u steeds terecht bij Patrick Vandaele (directeur) op het nummer 051 26 46 66 of via patrick.vandaele@sint-michiel.be.