Onthaal en Recreatie

Deze studierichting kan in het vijfde jaar gevolgd worden vanaf het schooljaar 2023-2024, in het zesde jaar vanaf het schooljaar 2024-2025.

Op alle niveaus wordt er nog aan deze studierichting gesleuteld. De beschrijving hieronder én zeker de lessentabel kunnen in de eerste helft van 2023 nog aangepast worden. Laat je gegevens achter op dit online formulier om op de hoogte gehouden te worden.

ALGEMEEN

Onthaal en Recreatie is een praktische studierichting binnen de arbeidsmarktfinaliteit in het domein Taal en Cultuur. Je wordt voorbereid op een toekomst als onthaalmedewerker of recreatief medewerker.

VOOR WIE?

Wie in de tweede graad Onthaal en Recreatie volgde is uitermate goed voorbereid op deze studierichting.
Ook wie een andere studierichting in de arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit volgde is voldoende voorbereid.
Het is heel belangrijk dat je graag in interactie gaat met bezoekers of klanten. Je bent sociaal vaardig en je bent bereid om je te verdiepen in verschillende vreemde talen. Daarnaast ben je graag actief bezig met praktische opdrachten.

ALGEMENE VORMING

We vinden het belangrijk dat je een brede basiskennis hebt: in de vakken godsdienst, maatschappelijke vorming, wiskunde en natuurwetenschappen verbreden we je kennis.

(VREEMDE) TALEN

We werken verder aan je kennis van Frans, Engels en Nederlands. Met een vierde taal, Duits, hopen we je honger naar talen te stillen. In elk van deze taalvakken leggen we de nadruk op communicatie vaardigheden, dat wil zeggen spreken, lezen, luisteren en schrijven.

ONTHAAL

Je leert klanten of bezoekers onthalen, informeren, doorverwijzen, begeleiden en dat in soms moeilijke omstandigheden. Je maakt kennis met het verhuren en verkopen van materialen, digitale registratie en klachtenbehandeling.

RECREATIE

Activiteiten voorbereiden en begeleiden en daarbij de juiste materialen en infrastructuur gebruiken wordt je tweede natuur. We leggen er veel nadruk op het veilig omgaan met de materialen en de mensen.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Godsdienst
Maatschappelijke vorming
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Onthaal en Recreatie
xxx
Totaal3232