Onthaal en Recreatie

ALGEMEEN

Onthaal en Recreatie is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit binnen het domein Taal en Cultuur.
Je wordt voorbereid op een toekomst als onthaalmedewerker of recreatief medewerker.

VOOR WIE?

Wie in de tweede graad Onthaal en Recreatie volgde, is uitermate goed voorbereid op deze studierichting.
Ook wie een andere studierichting in de arbeidsmarkt- of dubbele finaliteit volgde, is voldoende voorbereid.
Het is heel belangrijk dat je graag in interactie gaat met bezoekers of klanten. Je bent sociaal vaardig en je bent bereid om je te verdiepen in verschillende vreemde talen. Daarnaast ben je graag actief bezig met praktische opdrachten.

ALGEMENE VORMING

We vinden het belangrijk dat je een brede basiskennis hebt. In de vakken godsdienst, maatschappelijke vorming en wiskunde verbreden we je kennis.

(VREEMDE) TALEN

We werken verder aan je kennis van Nederlands, Frans en Engels. Met een vierde taal Duits hopen we je honger naar talen te stillen. In elk van deze taalvakken leggen we de nadruk op communicatieve vaardigheden, dat wil zeggen spreken, lezen, luisteren en schrijven.

ONTHAAL

Je leert klanten of bezoekers onthalen, informeren, doorverwijzen, begeleiden en dat in soms moeilijke omstandigheden. Je maakt kennis met het verhuren en verkopen van materialen, digitale registratie en klachtenbehandeling.

RECREATIE

Het wordt je tweede natuur om activiteiten voor te bereiden en te begeleiden en daarbij de juiste materialen en infrastructuur te gebruiken. We leggen veel nadruk op het veilig omgaan met materialen en mensen.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33*
Frans33
Engels33
Duits11
Godsdienst22
Maatschappelijke vorming2*2*
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde22
ICT1*1*
Onthaal en Recreatie12**12*