Dagindeling

8.25 u.De leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar verzamelen op de speelplaats en begeven zich samen met de leerkracht naar het klaslokaal. Leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar gaan individueel naar het klaslokaal. De eerste les van de dag start.
9.20 u.De leerkracht van het eerste lesuur verlaat het lokaal. Een tweede leerkracht komt binnen om een ander vak te geven.
10.10 u.De leerlingen kunnen een kwartiertje uitwaaien op de speelplaats … De leerlingenraad zorgt ervoor dat je tijdens de pauze een wafel of een appel kan kopen.
10.25 u.Leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar gaan onder begeleiding van de leerkracht van het derde lesuur terug naar het klaslokaal. Leerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar gaan op eigen houtje naar het klaslokaal.
11.10 u.Er komt opnieuw een andere leerkracht of misschien verplaatsen de leerlingen zich zelfstandig naar een vaklokaal (aardrijkskunde, geschiedenis, informatica …).
12.05 u.Het belsignaal geeft aan dat de middagpauze begint. De leerlingen die warm eten kunnen aanschuiven aan de zelfbediening van het restaurant. De anderen kunnen naar huis. Om de middagpauze aangenaam in te vullen zijn er tal van activiteiten voor wie daar zin in heeft: middagsport, leesclub, gezelschapsspelen, volksdans …
13.10 u.Het begin van de namiddag …
14.05 u.Een wissel van leerkracht of lokaal is weer mogelijk, maar niet noodzakelijk. Sommige vakken worden gegeven in blokken van twee lesuren om tijdverlies te voorkomen (bv. plastische opvoeding, technologische opvoeding …).
14.55 u.De leerlingen krijgen gedurende een kwartier de gelegenheid om een luchtje te scheppen op de speelplaats. Opnieuw staat onze leerlingenraad in voor de verkoop van lekkere wafels en appels. Bij het belsignaal gaan de leerlingen opnieuw in de rij staan of ze vertrekken naar hun klaslokaal.
15.10 u.Meestal is dit de start van het laatste lesuur (afhankelijk van het jaar en de studierichting zijn er ook dagen van 8 lesuren). Nadat de leerlingen zich hebben kunnen uitleven op de speelplaats, wordt van hen nog een laatste inspanning gevraagd.
16.00 u.Dit is het einde van de lesdag (afhankelijk van het jaar en de studierichting zijn er ook dagen van 8 lesuren). De leerlingen maken hun schooltas met hun persoonlijke agenda waarin ze hun toetsen en taken noteren. Daarna kunnen ze naar huis vertrekken.
DaarnaWie wil, kan in de studie blijven tot 16.50 uur. De avondstudie is vrijblijvend en duurt tot 17.55 uur.