Bedrijf en organisatie

ALGEMEEN

Bedrijf en Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

VOOR WIE?

De studierichting is uitermate geschikt voor leerlingen die een grote interesse tonen in ondernemen en economie, al dan niet in de basisoptie Economie en Organisatie. Deze studierichting is er voor leerlingen die in de eerste graad de A-stroom hebben gevolgd.

ALGEMENE VORMING

Ook in deze studierichting zijn moderne (vreemde) talen en wiskunde belangrijk en, hoe kan het ook anders, ook digitale vaardigheden zijn nooit veraf. In het vak wiskunde ligt de nadruk op toegepaste wiskunde.

BEDRIJFSECONOMIE

In het vak bedrijfseconomie krijg je een pakket algemene economie, toegepaste bedrijfswetenschappen en recht. Je leert onder meer over het keuzegedrag van de consument, de werking van de markt, de basis van boekhouden, vennootschapsrecht, aspecten van personeelsbeheer, marketing, internationale handel en logistieke flow.

NAAR DE DERDE GRAAD

Wie deze studierichting tot een goed einde heeft gebracht kan, op basis van zijn interesses en talenten, kiezen uit een brede waaier aan studierichtingen. De meest logische vervolgopleidingen zijn Bedrijfsorganisatie en Commerciële organisatie. Wie het in de tweede graad wat moeilijker had kan de overstap naar de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales of Logistiek overwegen; allebei studierichtingen in de arbeidsmarktfinaliteit.

LESSENTABEL

Vak 3de jaar 4de jaar
Nederlands 4 4
Frans 3* 3*
Engels 3* 3*
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
ICT 2** 2**
Bedrijfseconomie 8 9
Klasuur 1 1
Totaal 32 32