Economie en Organisatie

In de Burgerschool kan je terecht voor de basisoptie ‘Economie en Organisatie’ en dit zowel in de A-stroom als in de B-stroom. Heb je een uitgesproken interesse voor communicatie, ondernemerschap, (multi)media en digitalisering dan is deze studierichting absoluut iets voor jou! Naast het algemeen vormende basispakket in de A-stroom zet de Burgerschool in op projectmatig werken en samenwerkend leren, waarbij creativiteit, zin voor initiatief en ondernemingszin vanaf het eerste jaar worden gestimuleerd.

Ondernemerschap is en blijft brandend actueel: het is de olie van onze samenleving; het mogelijk maken van samen leven en samen werken is de sterkte van handelsonderwijs.

In elke maatschappij is communicatie van belang. Hoewel het menselijk contact voor een warme samenleving heel belangrijk blijft, gaat communicatie in onze snel evoluerende maatschappij over veel meer dan lezen, schrijven en spreken: communicatie wordt verbreed tot communicatietechnologie en de nieuwe media winnen hierin steeds meer aan belang.

Die samenleving is ook een digitale samenleving geworden; denk maar eens na hoe vaak je tegenwoordig per dag een app gebruikt.

Daarnaast schreeuwt onze samenleving om ondernemende mensen: jongeren die initiatief durven nemen, die kunnen samenwerken, die hun schouders onder een project willen steken. IT vormt dan de verbindende schakel: het is het gereedschap waarvan mensen, bedrijven en organisaties zich bedienen om die communicatie en logistiek mogelijk te maken.

Willen we, als school, jongeren vormen die deze competenties bezitten, dan moeten we inhoudelijk sterk, maar ook creatief en innovatief onderwijsaanbieden. In de voormiddag werken we daarom aan die stevige theoretische basis; in de namiddag leggen we de klemtoon op toepassing van het geleerde: zet een eigen blog op met nieuwsartikelen, ontwikkel je eigen app, steek met je klas een event in elkaar en voer een communicatiecampagne errond … Het zijn maar
enkele van de vele uitdagingen die je te wachten staan als leerling van 1A.com!

Lessentabel voor wie interesse heeft in ‘Economie en Organisatie’

Vak1A2A1B2B
Aardrijkskunde21
Natuurwetenschappen2123
Geschiedenis12
Maatschappelijke vorming32
Godsdienst2222
Lichamelijke opvoeding2222
Muzikale opvoeding11
Beeld111
Techniek2141
Wiskunde4444
Nederlands4443
Frans3322
Engels1211
Mens & samenleving1
ICT111
Keuzevak ‘Ondernemend Project’22
Keuzevak ‘Stem & IT’ of ‘Sport’22
Basisoptie ‘Economie en Organisatie’55
Basisoptie ‘Kunst en Creatie’5
Keuzevak ‘Techniek’ of ‘Sport’22
Klasuur111
Totaal32323232