Commerciële organisatie

ALGEMEEN

Commerciële Organisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit binnen het domein Economie en Organisatie. Ze combineert algemene vorming met een stevig pakket algemene economie en bedrijfswetenschappen.

VOOR WIE?

Deze studierichting is er voor leerlingen die in de tweede graad goede resultaten behaalden in de studierichting Bedrijf en Organisatie. Ook leerlingen die in de tweede graad een economische richting in de doorstroomfinaliteit volgden, vinden in deze richting ongetwijfeld hun gading. Leerlingen die een andere studierichting volgden in de doorstroom- of dubbele finaliteit komen best langs op school om de haalbaarheid voor hen te bespreken.

ALGEMENE ECONOMIE

We maken kennis met de principes van internationale handel en duurzame economische ontwikkeling.
We leren over de goederen- en informatiestroom aan de hand van een ERP-pakket.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

We maken kennis met fiscaliteit (o.a. personen- en vennootschapsbelasting), kostprijsberekening en debiteurenbeheer.
Een flink stuk van onze tijd zoomen we in op sales en marketing (o.a. juridische aspecten, marketingstrategieën, e-commerce, verkoop, verkoopadministratie en Customer Relationship Management).

WAT IS HET VERSCHIL MET BEDRIJFSORGANISATIE?

Zowel Bedrijfsorganisatie als Commerciële Organisatie zijn studierichtingen die zich richten tot leerlingen met een sterke interesse in het economische.
Zowel de (vreemde) talen als de algemene vorming zijn identiek. Het verschil situeert zich volledig binnen de specifieke vorming.
In Bedrijfsorganisatie is er wat meer aandacht voor fiscaliteit, boekhouden en personeelsbeheer,
terwijl in Commerciële Organisatie géén of weinig aandacht gaat naar de btw-wetgeving, analyse van de jaarrekening, sociaal overleg, loonberekening, employer branding …
Daarnaast is er in Commerciële Organisatie meer aandacht voor marketing en sales. Je maakt er o.a. kennis met juridische aspecten van sales en marketing, marketingstrategieën, e-commerce, verkoopadministratie en Customer Relationship Management (CRM).

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands3*3*
Frans3*3*
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde3*3*
Natuurwetenschappen11
Aardrijkskunde11
Commerciële organisatie1212