Bedrijfswetenschappen

ALGEMEEN

Bedrijfswetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit binnen het domein Economie en Organisatie.

VOOR WIE?

Deze studierichting is er voor leerlingen die in de tweede graad goede resultaten behaalden in de studierichting Bedrijfswetenschappen of Economische wetenschappen.
Haalde je minder goede resultaten in deze studierichtingen of volgde je een andere studierichting binnen de doorstroomfinaliteit, dan raden we je aan om bij ons op school langs te komen om de haalbaarheid voor jou in kaart te brengen.

ALGEMENE VORMING

De ondernemer van morgen spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels. We werken actief aan jouw communicatieve vaardigheden.
De lessen wiskunde zijn uitdagend: naast het basispakket voorzien we uitbreidingsleerstof in functie van economische toepassingen.
Ook in de vakken geschiedenis, godsdienst, natuurwetenschappen en aardrijkskunde hanteren we uitdagende leerdoelen om je algemene vorming te versterken.

ALGEMENE ECONOMIE

Je maakt o.a. kennis met de prijsvorming in verschillende markten, duurzame ontwikkeling en de kapitaalmarkt.

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

We analyseren de jaarrekening van verschillende bedrijven en gaan na welke bedrijven financieel gezond zijn. We maken kennis met marketingstrategieën, financieringsvormen, sociaal en fiscaal recht, kostprijsberekening, ondernemingsvormen …

INFORMATICAWETENSCHAPPEN

De computer kan ons ondernemingsproces alleen maar vereenvoudigen. Daarom leren we jullie programmeren, modelleren en simuleren.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands33
Frans3*3*
Engels3*3*
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde4*4
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Bedrijfswetenschappen88
Informaticawetenschappen2*3**
Totaal3232