Pastoraal

Het jaarthema biedt de kans om onze katholieke identiteit op een eigentijdse manier vorm te geven. Voor, door en met leerlingen en personeelsleden werken we verschillende activiteiten, vieringen en inspiratiemomenten uit.

Zo hebben we een startviering, Schrijf-ze-VRIJdag, novemberimpuls, kerstevocatie, Damiaanactie, Chocostop, posterbeurs, solidariteitsmaaltijd, inspiratiemoment op Goede Vrijdag, eindejaarsviering zesdes…

Via een inleefdag, een bezinnings- en sporttweedaagse proberen we ontmoeting en samenwerking centraal te stellen.

Dit alles in dialoog en met respect voor ieders eigenheid.

De kracht van verbinden!
Mensen samen brengen en samen houden
vanuit een grote bezorgdheid om elkaar,

om toekomst te maken voor mensen
in de hele wereld.

De kracht van
verbanden die genezen
of op zijn minst de pijn wat verzachten.
Zij verwarmen wat koud
en somber is geworden. Verbonden
met het lot van een ander,
met de Ander,
en van hieruit in beweging komen
en stappen zetten in engagement.

Dat is de kracht van verbinden
die je rijker maakt.


Een reactie achterlaten