Pastoraal

Het jaarthema biedt de kans om onze katholieke identiteit op een eigentijdse manier vorm te geven. Voor, door en met leerlingen en personeelsleden werken we verschillende activiteiten, vieringen en inspiratiemomenten uit.

Zo hebben we een startviering, Schrijf-ze-VRIJdag, novemberimpuls, kerstevocatie, Damiaanactie, Chocostop, posterbeurs, solidariteitsmaaltijd, inspiratiemoment op Goede Vrijdag, eindejaarsviering zesdes…

Via een inleefdag, een bezinnings- en sporttweedaagse proberen we ontmoeting en samenwerking centraal te stellen.

Dit alles in dialoog en met respect voor ieders eigenheid.

Laat je licht schijnen
En ga samen op weg
Durf Haar te ontmoeten

Ik ben er voor jou
Telkens weer

Begin aan die nieuwe wereld
En straal vertrouwen uit…


Een reactie achterlaten