7 CONNECT

Wat?

Zeven connect of het naamloos zevende jaar zoals het officieel noemt kan je niet vergelijken met een ander zevende jaar. In dit zevende jaar is ons belangrijkste doel om je klaar te stomen voor ene professionele bacheloropleiding. Uiteraard krijg je het diploma secundair onderwijs als je slaagt in dit zevende jaar.

Het lesprogramma bestaat grotendeels uit algemene vorming. Voor wiskunde, Nederlands, Frans en Engels streven we de realisatie van de eindtermen TSO na.

Heb je interesse in een administratieve, economische opleiding in het hoger onderwijs, dan raden we je aan om voor het keuzevak Economie te opteren. Heb je eerder ambitie in de sociale of (para)medische sector, dan kies je voor het vak Natuurwetenschappen.

Voor wie?

Heb je je zesde jaar BSO achter de rug en wil je graag starten in een professionele bacheloropleiding? Dan is 7 Connect de ideale voorbereiding. Gedurende een volledig schooljaar werken we samen met jou aan je algemene kennis en studiehouding.

De beroepsvaardigheden die je de voorbije jaren hebt aangeleerd zijn heel waardevol. Daarnaast vraagt het hoger onderwijs echter nog een ruimere basis algemene en theoretische vorming.

Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme liggen hier aanzienlijk hoger dan in een zevende specialisatiejaar BSO dat inzet op praktijkgerichte vaardigheden.

Profiel:

  • Je wenst je kennis van de algemene vakken uit te breiden.
  • Je wil je verdiepen in natuurwetenschappen of economie.
  • Je bent gemotiveerd om thuis de leerstof verder zelfstandig te verwerken.
  • Je bent een doorzetter en niet bang van een uitdaging.
  • Je bent vastberaden om volgend schooljaar een sociale, (para)medische of economische bacheloropleiding te volgen.

Lessentabel

Vakken (gemeenschappelijk)# uur
Nederlands5
Frans5
Engels3
Godsdienst2
Maatschappelijke vorming2
Lichamelijke opvoeding2
Wiskunde5
Natuurwetenschappen (basis)2
Project / Seminarie2
Keuzevak
Natuurwetenschappen (uitbreiding)4
Economie4

Aanpak

Algemeen
Wij zien jou als een student hoger onderwijs en dat vraagt om een andere aanpak.

Deze studierichting is erop gericht je optimaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. De lessen vinden plaats in een apart schoolgebouw in het hart van Roeselare. Je hebt ook een eigen ontspanningsruimte. Je krijgt meer vrijheid en leert om hier op een correcte manier mee om te gaan.

Wie op kot wil gaan in Roeselare vindt mogelijke adressen op de website http://www.kotwest.be.

Seminarie
We maken tijd om je te leren hoe je grotere hoeveelheden leerstof kan verwerken. We zetten in op leren noteren tijdens de lessen, leren je plannen en organiseren en geven je studietips.

We leren je de nodige onderzoek- en ict-vaardigheden aan: wat zijn betrouwbare bronnen, hoe citeer en parafraseer je en vermeld je bronnen? Daarnaast focussen we op de presentatie van de gekozen info in een gepaste taal en lay-out (bv. in een paper of PowerPoint).

Ook studieoriëntering heeft een belangrijke plaats in dit seminarie. We bezoeken hogescholen en beurzen en zoeken samen met jou welke opleiding voor jou geschikt is.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom kiezen voor 7 Connect ten opzichte van starten in een graduaatsopleiding?
De doelstellingen van beide opleidingen zijn totaal verschillend. In een graduaatsopleiding heb je vooral specifieke vakken, er is weinig aandacht voor algemene vorming. Een graduaatsopleiding bereidt dus niet noodzakelijk voor op een professionele bachelor.
7 Connect legt de klemtoon net op de algemene vorming en is dus de beste voorbereiding op een professionele bachelor.

Is dit een nieuwe studierichting?
Nee, deze studierichting bestond al langer maar wordt nu voor het eerst in Roeselare georganiseerd. Wist je dat de Burgerschool, binnen het vrij onderwijs, de enige school is in West-Vlaanderen waar je deze studierichting kan volgen?

Kan ik in de loop van het jaar de overstap maken naar een ander zevende jaar?
We zijn er ons van bewust dat 7 Connect vooral algemene vakken aanbiedt en een extra studie-inzet vraagt. Daarom organiseren we bij aanvang een intakegesprek met elke leerling. Daarna voorzien we intensieve trajectbegeleiding om permanent met jou te reflecteren.

Wanneer je vaststelt dat 7 Connect niet echt beantwoordt aan jouw verwachtingen of mogelijkheden, kan je tot 1 oktober de overstap naar een ander 7de specialisatiejaar BSO maken.