7 CONNECT (7de leerjaar gericht op hoger onderwijs)

Wat?

Zeven connect of het ‘7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs’ zoals het officieel noemt kan je niet vergelijken met een ander zevende jaar. In dit zevende jaar is ons belangrijkste doel om je klaar te stomen voor een professionele bacheloropleiding. Uiteraard krijg je het diploma secundair onderwijs als je slaagt in dit zevende jaar.

Het lesprogramma bestaat grotendeels uit algemene vorming. Voor wiskunde, Nederlands, Frans en Engels streven we de realisatie van de eindtermen TSO na.

Heb je interesse in een administratieve, economische opleiding in het hoger onderwijs, dan raden we je aan om voor het keuzevak Economie te opteren. Heb je eerder ambitie in de sociale of (para)medische sector, dan kies je voor het vak Natuurwetenschappen.

Voor wie?

Heb je je zesde jaar BSO achter de rug en wil je graag starten in een professionele bacheloropleiding? Dan is 7 Connect de ideale voorbereiding. Gedurende een volledig schooljaar werken we samen met jou aan je algemene kennis en studiehouding.

De beroepsvaardigheden die je de voorbije jaren hebt aangeleerd zijn heel waardevol. Daarnaast vraagt het hoger onderwijs echter nog een ruimere basis algemene en theoretische vorming.

Zowel het klassikaal als persoonlijk werkritme liggen hier aanzienlijk hoger dan in een zevende specialisatiejaar BSO dat inzet op praktijkgerichte vaardigheden.

Profiel:

  • Je wenst je kennis van de algemene vakken uit te breiden.
  • Je wil je verdiepen in natuurwetenschappen of economie.
  • Je bent gemotiveerd om thuis de leerstof verder zelfstandig te verwerken.
  • Je bent een doorzetter en niet bang van een uitdaging.
  • Je bent vastberaden om volgend schooljaar een sociale, (para)medische of economische bacheloropleiding te volgen.

Lessentabel

Vakken (gemeenschappelijk)# uur
Nederlands5
Frans5
Engels3
Godsdienst2
Maatschappelijke vorming2
Lichamelijke opvoeding2
Wiskunde5
Natuurwetenschappen (basis)2
Project / Seminarie2
Totaal28
Keuzevakken# uur
Economische wetenschappen4
Natuurwetenschappen (uitbreiding)4
Engineering4
Sociale en gedragswetenschappen4
Agro/Bio4

Aanpak

Algemeen
Wij zien jou als een student hoger onderwijs en dat vraagt om een andere aanpak.

Deze studierichting is erop gericht je optimaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. De lessen vinden plaats in een apart schoolgebouw in het hart van Roeselare. Je hebt ook een eigen ontspanningsruimte. Je krijgt meer vrijheid en leert om hier op een correcte manier mee om te gaan.

Wie op kot wil gaan in Roeselare vindt mogelijke adressen op de website http://www.kotwest.be.

Seminarie
We maken tijd om je te leren hoe je grotere hoeveelheden leerstof kan verwerken. We zetten in op leren noteren tijdens de lessen, leren je plannen en organiseren en geven je studietips.

We leren je de nodige onderzoek- en ict-vaardigheden aan: wat zijn betrouwbare bronnen, hoe citeer en parafraseer je en vermeld je bronnen? Daarnaast focussen we op de presentatie van de gekozen info in een gepaste taal en lay-out (bv. in een paper of PowerPoint).

Ook studieoriëntering heeft een belangrijke plaats in dit seminarie. We bezoeken hogescholen en beurzen en zoeken samen met jou welke opleiding voor jou geschikt is.

Keuzevakken

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

Begrippen zoals economische groei, bruto binnenlands product, conjunctuur, inflatie … zijn nu misschien nog wat vreemd en onbekend voor jou maar als je vastberaden bent om hier alles over te leren dan is het vak economische wetenschappen op jouw maat gesneden!
We bekijken aan welke verplichtingen je moet voldoen om een onderneming te starten, welke ondernemingsvormen er zijn, hoe je een dubbele boekhouding voert en hoe het BTW-systeem werkt.
Waarom kunnen energieprijzen zo sterk stijgen of zijn bepaalde jobs beter betaald? Via de werking van het prijsmechanisme op de ‘productmarkt’ en op de ‘arbeidsmarkt’ begrijp je dit beter.
Welke sociale en fiscale verplichtingen hebben werkgevers en werknemers? Welke verzekeringen zijn er verplicht of zeker aan te raden? Wat is kostprijsbeleid, voorraadbeleid, investeringsbeleid? Je hoort het al, meer dan voldoende stof om jou een jaarlang te boeien én je ondernemingszin te prikkelen.

NATUURWETENSCHAPPEN

In het vak wetenschappen (onderdeel van de basisvorming) dompelen we je onder in de boeiende wereld van de biologie, de complexe wereld van atomen, moleculen en chemische formules. We wanen ons Isaac Newton als we de basis van fysica onderzoeken. Als je net als een echte wetenschapper alles tot op het DNA wil uitspitten, waterstofbruggen je fascineren en de zwaartekracht jou niet afschrikt, dan is het keuzevak wetenschappen iets voor jou!
Voor de start van de lessen gaan we na welke bacheloropleiding je wil volgen of waar je interesse ligt om te bepalen op welke leerstofonderdelen we de klemtoon zullen leggen. Op die manier zorgen we ervoor dat je bij aanvang van je professionele bachelor niet alleen de nodige basiskennis hebt maar zelfs een stapje voor op je toekomstige medestudenten.

SOCIALE EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Wil je je voorbereiden op een bachelor waarin menswetenschappen belangrijk zijn, zoals de lerarenopleiding, de gezondheidszorg of het sociaal-agogisch werk? Dan kun je je in dit keuzevak verdiepen in de psychologie, sociologie en pedagogiek.
Deze keuze is er voor wie een sociale interesse heeft en geboeid is door het gedrag en het denken van de mens in onze maatschappij. Je wil de mens en de samenleving begrijpen en je hier kritisch en vanuit wetenschappelijke inzichten in verdiepen.
In dit vak gaat veel aandacht naar ontwikkelingspsychologie, het pedagogisch handelen en gezondheidsbevordering.
We vertrekken vanuit maatschappelijke thema’s en voorbeelden uit de samenleving en uit de
gezondheids- en welzijnszorg. Je verkent de sociale sector en de vele organisaties en diensten die er in actief zijn. Zo ben je helemaal klaar voor jouw professionele bachelor!

ENGINEERING

In een modern “Maaklab” leer je de boeiende wereld van techniek kennen. Via uitdagende projecten leer je 3Dtekenen, 3D-printen en lasercutten. Programmeerbare elektronica verbindt je prototype met het internet.
We starten met eenvoudige opdrachten en schalen geleidelijk op naar grotere projecten waarin je ook je eigen creativiteit kunt leggen.
Mogelijke projecten: Wifi-clock, useless machine, Dinogame controller, …

AGRO BIO

Heb je een levendige belangstelling voor planten, dieren en milieu? Ben je geïnteresseerd in landbouw, tuinbouw of dierenzorg? Dan is dit keuzevak iets voor jou! Je krijgt een pakket Dierenzorg, Biologie en Chemie.
Dit wordt eerder theoretisch-abstract benaderd dan puur praktisch. Op die manier biedt dit een stevige
basis om door te stromen naar de bacheloropleidingen Agro- en Biotechnologie met de afstudeerrichtingen Agro-industrie, Dierenzorg, Groenmanagement en Landbouw(mechanisatie).

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waarom kiezen voor 7 Connect ten opzichte van starten in een graduaatsopleiding?
De doelstellingen van beide opleidingen zijn totaal verschillend. In een graduaatsopleiding heb je vooral specifieke vakken, er is weinig aandacht voor algemene vorming. Een graduaatsopleiding bereidt dus niet noodzakelijk voor op een professionele bachelor. 7 Connect legt de klemtoon net op de algemene vorming en is dus de beste voorbereiding op een professionele bachelor.

Kan ik in de loop van het jaar de overstap maken naar een ander zevende jaar?
We zijn er ons van bewust dat het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs vooral algemene vakken aanbiedt en een extra studie-inzet vraagt. Daarom organiseren we bij aanvang een intakegesprek met elke leerling. Daarna voorzien we intensieve trajectbegeleiding om permanent met jou te reflecteren.
Wanneer je vaststelt dat het 7de leerjaar gericht op het hoger onderwijs niet echt beantwoordt aan jouw verwachtingen of mogelijkheden, kan je tot 30 september de overstap naar een ander 7de specialisatiejaar BSO maken.

In welke school kom ik terecht?
De lessen van het naamloos leerjaar (7 Connect) worden hoofdzakelijk gegeven in de gebouwen van Vives Roeselare. De keuzevakken worden gegeven in verschillende scholen van scholengroep Sint-Michiel (o.a. Burgerschool, VABI, VISO en VTI). Administratief ben je verbonden aan de Burgerschool, ook je diploma secundair onderwijs zal uitgereikt worden door de Burgerschool.