Schoolreglement

Het volledige schoolreglement kan je hier downloaden. Indien bepaalde delen niet duidelijk zijn, kunt u vanzelfsprekend altijd de directie contacteren voor bijkomende uitleg. Hieronder vind je de belangrijkste krijtlijnen van het schoolreglement.

Wederzijds respect als vertrekbasis

Respectvol omgaan met elkaar is de basis van een goede schoolsfeer. Ik let op mijn taalgebruik, ben vriendelijk en beleefd. Fysiek geweld, schelden, roepen of pesten horen hier niet thuis. Ook in het gebruik van sociale media gaat respect voor jezelf en de ander boven alles.
Gsm-gebruik kan tijdens de pauzes, weliswaar enkel op de speelplaats en in zoverre medeleerlingen en personeel hierdoor niet gestoord worden.
Als je gedrag echt niet door de beugel kan, hanteren we ons tuchtreglement, zoals beschreven in het schoolreglement

Ik ben stipt aanwezig

Ik ben steeds stipt op school aanwezig. Als dit niet lukt, verwittig ik VOORAF de school. Wie pas gedurende het eerste lesuur op school toekomt, wordt als ‘te laat’ geregistreerd. Wie tijdens het tweede lesuur (of later) toekomt, wordt die halve dag als ‘onwettig afwezig’ geregistreerd. Hij/zij krijgt een nul voor alle toetsen die in die halve dag worden afgelegd.

Ik ben in orde (met materiaal)

Ik heb de schoolagenda en het nodige schoolgerief bij. Ik kan op school een locker huren. Ik dien taken tijdig in, volgens de gemaakte afspraken.
Mijn kledij is stijlvol, eenvoudig, net en onopvallend. Extravagante schmink of haarsnit en een doordringende parfumgeur zijn niet toegestaan. Op school is geen enkel hoofddeksel toegelaten.
Ik heb respect voor de school en haar omgeving: ik draag zorg voor materiaal van mezelf, medeleerlingen en de school.

Mijn (brom)fiets op school

Als ik met de fiets of de bromfiets kom, is deze helemaal wettelijk in orde. Je kunt op school je (brom)fiets stallen, deze moet echter altijd op slot zijn.

Over de middag …

Leerlingen van het zesde en zevende jaar mogen buiten de school eten. We hebben een ontspanningsruimte (C21) op school waar enkel zesdes en zevendes op de middag worden toegelaten.
Leerlingen van het eerste tot en met het vijfde jaar mogen ‘s middags alleen de school verlaten als ze thuis of bij familie eten, volgens de afspraak die in het begin van het jaar gemaakt werd.
Je komt steeds binnen in het restaurant, zodat we je kunnen registreren. Je brengt geen frisdrank mee, er zijn drinkfonteintjes en automaten met gezonde alternatieven. Wie een broodje wil bestellen kan dit doen via een link op de schoolwebsite.

Voor je gezondheid

Op school hechten we veel belang aan een gezonde opvoeding. We hebben aandacht voor gezonde voeding, overmatig gebruik van alcohol- of andere genotsmiddelen, misbruik van geneesmiddelen … Het spreekt voor zich dat genotsmiddelen verboden zijn op school.
Roken is op school en in de schoolomgeving niet toegestaan tussen 6.30 u. en 18.30 u. Ook op activiteiten buiten de school gelden deze afspraken.