Excursie wereldoorlog I

In het kader van de lessen geschiedenis en Engels waar gewerkt werd rond de eerste wereldoorlog ging 5TSO op Excursie naar Zonnebeke. Ze bezochten meerdere militaire kerkhoven, musea … Deze excursie kon genieten van de financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.

0 Points