Eerste graad ‘Artistieke Vorming’ in de Burgerschool

Vanaf 1 september 2018 kun je in de Burgerschool de eerste graad ‘Artistieke Vorming’ volgen. In projecten en lessen willen we je interesse en talent voor het artistieke verkennen en aanscherpen. Beeld, muziek, beweging en verbale expressie passeren de revue. Naast de specifieke uren (4 in het eerste en 6 in het tweede jaar) krijg je natuurlijk een stevige basisvorming in de A-stroom.

We richten ons naar leerlingen met een uitgesproken interesse voor het artistieke, die (dicht bij huis) willen te weten komen of een opleiding in een uitgesproken kunstrichting iets voor hen is. We combineren de artistieke invalshoek met een stevige algemene vorming, zodat voor de tweede graad alle keuzemogelijkheden open blijven.

Aan de hand van lessen, projecten en workshops leren de leerlingen zichzelf, hun talent en interesse in het artistieke kennen en werken ze samen met de leerkrachten toe naar een goede oriëntering voor de verdere opleiding.

In 1Art ontdekken we beeldende, muzikale en expressieve aspecten. Hiervoor worden naast het pakket in de basisvorming (1 uur muzikale en 2 uur plastische vorming) nog 4 extra uren voorzien. Ook in de taalvakken besteden we aan expressie de nodige aandacht.

In 2Art zetten we nog een stapje verder. Het aantal uur artistieke vorming wordt uitgebreid naar 6 uur (beeldende vorming, muzikale vorming en expressieve vorming), naast 2 uur artistiek project waarin verbinding gezocht wordt tussen de verschillende artistieke invalshoeken. In de beide jaren organiseren we toonmomenten.

We geven je graag meer uitleg op onze infodag voor 12-jarigen op woensdag 25 april 2018 van 18 u. tot 21 u. en op onze open dag op zaterdag 26 mei 2018 van 14 u. tot 17 u.

0 Points