Lezing Yazan uit Syrië

In het kader van onze jaarlijkse bezinning voor de vierdes hebben we Karen De Becker en Yazan Azmi uitgenodigd. Karen heeft het verhaal van Yazan, die uit Syrië gevlucht is, goed samengevat in een boek.

Samen vertellen ze het verhaal van Yazan, een verhaal van hoop: hoop op een normaal leven, hoop om nooit meer bang te zijn (“Nooit meer bang zijn ” = titel van het boek).  Het is het aangrijpend verhaal van de lange, moeilijke weg die iemand aflegt om weer in vrijheid en zonder angst te kunnen leven.

Ieder mens heeft het recht op een menswaardig bestaan en mensen moeten begrijpen dat je niet zomaar zonder reden je huis, je familie, je land achterlaat.

1 Points

Volgend Artikel