Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica)

Leerlingen die kiezen voor Accountancy en IT (Boekhouden-Informatica) hebben een uitgesproken belangstelling in het handelswezen en de bedrijfswereld en vinden het belangrijk een grondige kennis informatica te verwerven.

Ze beschikken over een behoorlijke dosis redeneervermogen en kunnen terugvallen op een stevige basis wiskunde. De opleiding Accountancy en IT biedt de leerling alle kansen op een succesvolle doorstroming naar het hoger onderwijs.

ACCOUNTANCY
Je leert de dubbele boekhouding met gebruik van een professioneel boekhoudpakket beheersen. Je wil je bekwamen in het bedrijfsbeleid, waarin naast kostprijsberekening, fiscaliteit, analyse van de jaarrekening en investeringen, ook internationale aspecten aan bod komen. Natuurlijk wil je op de hoogte blijven van de actualiteit.

Voor het maken van presentaties gebruik je de gepaste tools. Rekenbladen opstellen en tekstverwerkingsprogramma gebruiken zijn geïntegreerd in je opdrachten. Je staat open voor vernieuwingen en durft de economische omgeving kritisch te analyseren.

IT
Je houdt van probleemoplossend werken. Je leert een nieuwe opdracht aanpakken, uitwerken en implementeren in een programmeertaal. Je wil je verdiepen in het analyseren van data en ontwerpen van databanken.

Wat je vandaag leert is over 3 jaar misschien niet meer van toepassing, maar je bent en je blijft leergierig. Je leert met de recentste technieken een website ontwerpen. Je hebt oog voor structuur en opmaak tijdens het ontwerpproces. Zijn hardware en netwerken niet je ding, dan kies je voor de opleiding Accountancy en IT.

Lessentabel

Vak56
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Natuurwetenschappen11
Wiskunde44
Nederlands33
Frans33
Engels33
Bedrijfseconomie77
Informatica65
Totaal3332