Taal en Communicatiewetenschappen

ALGEMEEN

Taal en communicatiewetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit van het domein Taal en Cultuur.

VOOR WIE?

Wie in de tweede graad de studierichting Moderne talen volgde, is uitermate goed voorbereid.
Wie een andere studierichting in de doorstroomfinaliteit volgde en een grote interesse in talen heeft, is eveneens goed voorbereid op deze studierichting.

ALGEMENE VORMING

Naast een uitgebreid pakket moderne talen en een eerste kennismaking met communicatiewetenschappen willen we je ook een brede algemene vorming meegeven.
In de vakken geschiedenis, godsdienst, natuurwetenschappen en aardrijkskunde dagen we je uit om je algemene kennis te verdiepen en te verbreden.
Ook voor wiskunde leggen we de lat graag hoog.

(VREEMDE) TALEN

Je wordt een expert in de Nederlandse taal. Uiteraard hebben we aandacht voor communicatieve vaardigheden, maar het gaat heel wat verder dan dat. Je wordt ondergedompeld in de systematiek van onze moedertaal en er wordt ook flink wat tijd vrijgemaakt voor literatuur.
In de vreemde talen Frans en Engels is er daarnaast aandacht voor taalsystematiek, communicatieve vaardigheden en literatuurbeleving. In deze talen streven we het B1+ niveau van het Europees Referentiekader (ERK) na.
In het vak Duits ten slotte wordt er naast aandacht voor communicatieve vaardigheden ook tijd vrijgemaakt voor Landeskunde en literatuurbeleving.

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN

In het vak communicatiewetenschappen wordt vanuit een wetenschappelijk en kritisch standpunt gekeken naar (massa)media en communicatie.

LESSENTABEL

VakVijfde jaarZesde jaar
Nederlands55
Frans5*5*
Engels4*4*
Duits23
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde23
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
ICT2**2**
Communicatiewetenschappen4*3*
Totaal3232